Welkom

Deze site is om kinderen, ouders/verzorgers, verwijzers en andere geïnteresseerden te informeren over Kinderpraktijk Ella. Kinderpraktijk Ella is een praktijk die integratieve kindertherapie biedt voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken.  

 


Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Daar doe je dan ook je best voor. Toch kan het zijn dat je kind voor korte of langere tijd niet lekker in zijn/haar vel zit. En soms weet je niet hoe jij je kind daarin kan begeleiden. 

Ik ga samen met het kind onderzoeken waar de klacht vandaan komt. De therapeut richt zich op de binnenwereld van het kind, de relaties binnen het gezin en op de relaties in de buitenwereld, zoals bv. school, familie en vriendjes. Wat is er aan de hand en van welke hulpbronnen kan het kind gebruik maken om de klacht op te lossen?

Tijdens de therapie ontwikkelt het kind inzicht in zijn gedachten, gevoelens en gedrag.

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar. Ieder kind is uniek en daarom staat uw kind in deze therapie centraal en bepaalt het zelf het tempo.

De therapeut handelt vanuit het belang van het kind.