Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen in de leeftijdsfase van 4 t/m 16 jaar, die op een bepaald moment in hun leven extra hulp kunnen gebruiken. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind niet lekker in zijn vel zit. Meestal gaat dit vanzelf weer weg maar wanneer gedragsproblemen, gevoelens van verdriet, boosheid, angst of lichamelijke klachten lang aanhouden is het goed om hulp te zoeken. Vaak weten de ouders niet meer hoe ze het kind kunnen helpen en dan kan een kindertherapeut uitkomst bieden.

leder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. De integratieve kindertherapeut bekijkt het kind vanuit zes verschillende invalshoeken of modellen:

  • Medisch model: het onderzoeken en behandelen van lichamelijke klachten
  • Stress model : De verhouding tussen draagkracht - draaglast
  • Gedrags model : het aan- en afleren van gedrag
  • Psycho-analytisch model: het verwerken van het onverwerkt verleden
  • Systeem model: de invloed van andere leden van het systeem of het systeem op zich op het kind en zijn/haar situatie
  • Cognitief model: de manier waarop we een situatie beleven is afhankelijk van ons denken

De kindertherapeut selecteert interventies uit de verschillende modellen, die voor het kind van belang zijn. Hierdoor staat het kind centraal en niet de methodiek of de visie van de therapeut. In sommige gevallen zal het kind worden doorverwezen naar een arts of een andere therapeut. Het kan zijn dat er op lichamelijk gebied behandeld dient te worden of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij het kind.