Voor ouders

In ieders leven komen moeilijkheden voor. Ook bij kinderen. Vaak zijn kinderen goed in staat dit zelf op te lossen. Lukt dit niet dan kunnen kind en ouders hulp gebruiken.

Bij integratieve kindertherapie staat het kind centraal. De therapie richt zich enerzijds op de binnenwereld van het kind (hoe het kind zich van binnen voelt) en anderzijds op de buitenwereld: de relaties die het heeft in het gezin enerzijds en met vriendjes, school, sportclub o.i.d. anderzijds. De kindertherapeut gaat als onafhankelijke derde met uw kind en diens hulpvraag aan de slag. Het grote verschil tussen de begeleiding door een therapeut en de hulp die de ouder zelf biedt, zit in de emotionele betrokkenheid. Als ouder bent u dagelijks betrokken bij het probleem en heeft u te maken met bijvoorbeeld de boze buien, de angsten (voor bijvoorbeeld inslapen, honden, duisternis), de onredelijkheid of het verdriet van uw kind. De kindertherapeut kijkt hier met meer afstand naar, waardoor het probleem vaak gemakkelijker kan worden aangepakt.

In de therapie wordt gekeken waar de gevoelens achter zijn gedrag en gedachten zitten.Wat wil uw kind zeggen met het gedrag dat hij/zij vertoont?

Voor wie ?

Voor kinderen die last hebben van:

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn en buikpijn;
  • Aangeleerde probleemgewoontes, bijvoorbeeld nagelbijten, duimzuigen en tandenknarsen;
  • Verwerken van emotionele conflicten, bijvoorbeeld bij trauma, scheiding, angsten, agressie, rouw en ziekte;
  • Gedragsproblemen bijvoorbeeld woedeaanvallen, liegen, gebrek aan concentratie en anti-sociaal gedrag;
  • Problemen die horen bij een ontwikkelingsfase bijvoorbeeld moeilijk slapen, zindelijkheid en hechting;
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen bijvoorbeeld spiritualiteit en hoogbegaafdheid;
  • Gepest worden of pesten;
  • Faalangst
Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u een vrijblijvende afspraak maken. Als u besluit uw kind aan te melden, vindt er na het invullen van de vragenlijst een gesprek plaats met de ouder(s). Tijdens deze intake bespreekt de kindertherapeut uw ervaringen met de klacht van het kind. Daarna volgen 5 individuele sessies met uw kind. Uitgangspunt is dat het kind de oplossing in zichzelf zoekt en weet te vinden. Daarbij is de vertrouwensband tussen uw kind en de therapeut belangrijk. Om de vertrouwensband op te bouwen maak ik gebruik van de verschillende materialen die in de praktijk aanwezig zijn. De materialen sluiten aan bij wat kinderen leuk vinden. Zo zijn er o.a. tekenspullen, knutselbenodigheden, lego, kapla, poppen, verkleedkleren, spellen en een voetbal of basketbal aanwezig.  Spelenderwijs onderzoek ik de hulpvraag. Oudere kinderen praten vaak liever dan dat ze spelen. Dat kan ook. Als we weten wat er aan de hand is, gaan we stapsgewijs aan de slag. Uw kind wordt gestimuleerd om actief te zijn en leert greep te krijgen op de situatie. Als therapeut ondersteun ik het kind en breng structuur aan in het verloop van de sessie.  


De volgende interventies kunnen gebruikt worden:

systemisch werk

NLP

Rationeel-emotieve therapie (RET)

Kids' Skills

Werken met delen

Droomduiding

Visualisaties

 

Een sessie duurt een uur en na elke 5 sessies vindt een gesprek met de ouders plaats waarin de voortgang en ontwikkeling van het kind besproken worden. De therapie is kortdurend en wordt beëindigd zodra het kind klaar is. Meestal is dat na minder dan 10 sessies. Ter afronding van de therapie vindt er een eindgesprek plaats.