Praktische informatie en tarieven


Tarieven en vergoeding

 

De tarieven zijn als volgt:

Intakegesprek (1 uur)                                     € 50,-
Per sessie (1 uur)                                           € 65,-
Evaluatie-/afrondingsgesprek (1 uur)             € 50,-

Kindercoaching en -therapie is in principe kortdurend. Dit betekent dat gemiddeld 5 tot 10 sessies voldoende is. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd om niet in rekening te worden gebracht.


Kinderpraktijk Ella is aangesloten bij Adiona, beroepsorganisatie voor o.a. kindercoaches.


Tevens sta ik vermeld bij www.alle kindertherapeuten.nl

Licentiehouder COACHEE!-spel. 

---------------------------------------------

Vergoeding door zorgverzekeraar

In sommige gevallen wordt de begeleiding vergoed door de zorgverzekeraar. Dit hangt af van uw aanvullende verzekering. Om er zeker van te zijn dat ook uw zorgverzekeraar de begeleiding vergoedt, adviseer ik u uw polis te raadplegen of te bellen met uw verzekeringsmaatschappij. Ook is het mogelijk om de begeleiding te financieren uit een PGB.

Teruggave door Belastingdienst 

Mocht uw verzekeraar niet tot vergoeding overgaan, dan kunt u de gemaakte kosten vaak ook als ziektekosten opvoeren bij de Belastingdienst.